Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Y Gymdeithas

Ar dafod ac ar droed

Dathliadau Calan Haf Cyfeillion Ellis Wynne
Ebrill y 30ain a dros benwythnos Mai'r 3ydd a'r 4ydd


"Aur dan yr eithin, arian dan y rhedyn"

Llewyrch y tiroedd uchel yn y cyfnod modern cynnar.
Darlith yn y Gymraeg gan Nia Powell, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor am 2.00 y prynhawn, Dydd Sadwrn, 9 Chwefror 2013
Lleoliad: Y Ganolfan, Capel Curig
£5 y pen
Trefnwyd gan Grwp Dyddio Hen Dai Cymreig

Prif weithgaredd y Gymdeithas, a ffurfiwyd yng Ngorffennaf 1978, yw'r rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau a gynhelir ledled Cymru ar bron bob dydd Sadwrn o'r flwyddyn. Bydd pob un o'r gweithgareddau dan ofalaeth arweinydd sydd a diddordeb arbennig mewn gwahanol agweddau ar fyd natur a hanes Cymru.
Gweithgareddau

Yn ogystal a'r gweithgareddau poblogaidd, mae'r Gymdeithas yn:

1. trefnu cyfarfodydd cymdeithasol a darlithoedd fin nos

2. cynnal pabell ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

3. cynnal cyfarfod blynyddol, a gynhelir yn yr hydref

4. cyhoeddi Y Naturiaethwr ddwywaith y flwyddyn

5. cyhoeddi Cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn

6. cyhoeddi llyfrau ar enwau Cymraeg creaduriad a phlanhigion

7. lleisio barn gyhoeddus ar faterion amgylcheddol

8. trefnu pris gostyngol gyda nifer o siopau dillad ac offer awyr agored

9. cynnig grantiau bob blwyddyn am waith gwreiddiol ym myd natur

10. cynnal cyfarfodydd gwaith cadwriaethF & P