Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Y Gymdeithas

Prif weithgaredd y Gymdeithas, a ffurfiwyd yng Ngorffennaf 1978, yw'r rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau a gynhelir ledled Cymru ar bron bob dydd Sadwrn o'r flwyddyn. Bydd pob un o'r gweithgareddau dan ofalaeth arweinydd sydd a diddordeb arbennig mewn gwahanol agweddau ar fyd natur a hanes Cymru.
Gweithgareddau

Yn ogystal a'r gweithgareddau poblogaidd, mae'r Gymdeithas yn:

1. trefnu cyfarfodydd cymdeithasol a darlithoedd fin nos

2. cynnal pabell ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

3. cynnal cyfarfod blynyddol, a gynhelir yn yr hydref

4. cyhoeddi Y Naturiaethwr ddwywaith y flwyddyn

5. cyhoeddi Cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn

6. cyhoeddi llyfrau ar enwau Cymraeg creaduriad a phlanhigion

7. lleisio barn gyhoeddus ar faterion amgylcheddol

8. trefnu pris gostyngol gyda nifer o siopau dillad ac offer awyr agored

9. cynnig grantiau bob blwyddyn am waith gwreiddiol ym myd natur

10. cynnal cyfarfodydd gwaith cadwriaethF & P