Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Y Gymdeithas

DARLITH GOFFA DAFYDD DAFIS
Rhaglen Cymdeithas Carnhuanawc - gweler isod.
Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarbwyllo cyrff a sefydliadau i ddiogelu a pharchu ein cyfoeth o enwau lleoedd
e-Ddeiseb: Mynyddoedd Pawb
CLICIWCH YMA
Prif weithgaredd y Gymdeithas, a ffurfiwyd yng Ngorffennaf 1978, yw'r rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau a gynhelir ledled Cymru ar bron bob dydd Sadwrn o'r flwyddyn. Bydd pob un o'r gweithgareddau dan ofalaeth arweinydd sydd a diddordeb arbennig mewn gwahanol agweddau ar fyd natur a hanes Cymru.
Gweithgareddau

Yn ogystal a'r gweithgareddau poblogaidd, mae'r Gymdeithas yn:

1. trefnu cyfarfodydd cymdeithasol a darlithoedd fin nos

2. cynnal pabell ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

3. cynnal cyfarfod blynyddol, a gynhelir yn yr hydref

4. cyhoeddi Y Naturiaethwr ddwywaith y flwyddyn

5. cyhoeddi Cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn

6. cyhoeddi llyfrau ar enwau Cymraeg creaduriad a phlanhigion

7. lleisio barn gyhoeddus ar faterion amgylcheddol

8. trefnu pris gostyngol gyda nifer o siopau dillad ac offer awyr agored

9. cynnig grantiau bob blwyddyn am waith gwreiddiol ym myd natur

10. cynnal cyfarfodydd gwaith cadwriaethCymdeithas Carnhuanawc

2015

Mawrth 7fed:
Ysgol Fore Carnhuanawc – 9.45 – 1.30

‘Bywyd Mewn Llyfrau’ : Jon Gower ‘I should have stuck with the two Welshmen ‘– Dimensiwn Cymreig i trasiedi Roger Casement: Keith Bush ‘Lyfr Du Caerfyrddin’: Dr .Meredid Hopwood

Mai 16eg:
Taith i Fryste – Keith Bush (Arweinydd)

Mehefin 20fed:
Taith Cerdded ym Mro Morgannwg – ardal Mar Cross (3 milltir)

Gorffennaf 8fed: Tafwyl- Helfa Trysor – Ardal y Rhath

Awst : Eisteddfod Meifod 2015

Ychwanegol

Mawrth 6ed Cyfarfod agored yn Llanfair ym Muallt. Y teitl i’w drefnu. Keith Bush fydd y siaradwr

F & P