Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Newyddion

Cyhoeddiad - Llyfr newydd Ffyngau
Eleni yn yr Eisteddfod cynhelir lansiad o'r pedwerydd llyfr yn y gyfres 'Enwau Creaduriaid a Phlanhigion', a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Edward Llwyd / Llen Natur.

Y tro yma 'Ffyngau' yw thema y llyfr. Bydd y lansiad yn cymryd lle ym mhabell Cymdeithas Edward Llwyd ar y maes, a hynny ar brynhawn dydd Gwener olaf yr Eisteddfod am 14:15, yn dlyn darlith blynyddol y Gymdeithas (a gynhelir yn y Babell Cymdeithasau).

.

.

HANES YMWELIAD A GARDD FOTANEG CYMRU GER CAERFYRDDIN.

Daeth criw bychan ynghyd o bellafoedd gogledd Mon, Llanrwst, Caernarfon a Phorthmadog i Ardd Fotaneg Cymru ger Caerfyrddin ar Gorffennaf 17eg. Gyda chroeso borueuol Cymreig ym Mhorth y Ardd, ac acen ddeheuol Mrs Oliver, aelod o Gymdeithas Edward Llwyd o ardal y glo, i’n harwain, cerddom y llwybr drwy’r ardd i Groesfan Amonite Edward Llwyd – cylchfan ar ffurf amonite anferth, (cragen ffosil y dyfalodd Edward Llwyd yn 1690 y gallasai fod yn ffosil ganrif a hanner cyn Darwin). Yn lle gwario ar wyliau trofannol, aweinwyd ni i swn miwsig ‘Tipyn o Bopeth’ (a ddigwyddai fod yno) i dy gwydr pili pala trofannol ym doreithiog o blanhigion, blodau, a gyda newydd ddyfodiaid o loynnod byw yn fflitio’n brydferth uwch ein pennau.

Cerddom drwy’r ardd deufur, heibio i ugeiniau o wlau planhigion a blodau wedi eu trefnu yn ol eu teuluoedd. Teuluoedd wedi eu addasu yn ol eu DNA wrth gwrs, gan fod hon hefyd yn ardd wyddonol.

Diddorai’n aelodau yn y hen blanhigion meddyginaethol a’u gardd arbennig, ac ystafell yr apothecri – ond gan fynd at eu doctor modern pan yn cyrraedd gartref!

Coron yr ardd a’r ymweliad oedd y gromen ty gwydr mawr (acer!) a’i phlanhigion mediterenaidd. Nid oedd angen awyren i fynd i weld a mwynhau’r planhigion anrferol a’r tywydd sych! Yn llai rhamantus, (gan fod ein Cymdeithas gyda Llen Natur yn lansio llyfr o restrau Ffyngau yn yr Eisteddfod Genedlaethol), bu rhai yn astudio ffyngau mewn ystafell dywyll yn yr ochr. Cymerwyd diddordeb arbennig yn ‘saccharomyces’ sef burum sy’n gwneud cwrw a gwin! I wybod mwy am enwau ffyngau - prynwch ein llyfr!

F & P