Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Cyhoeddiadau

Cynhyrchir tri cyfnodolyn – a grwp Gweplyfr (‘Facebook’)

Cylchlythyr i aelodau a gyhoeddir fis Awst a mis Chwefror, a sydd yn rhoi gwybodaeth i aelodau am ein Cymdeithas, erthyglau am hanes teithiau a.y.y.b. Rhan bwysig ohonno yw rhestrau sydd yn rhoi lleoliad a man cychwyn y teithiau cerdded wythnosol; mae’r rhestrau hefyd i’w gweld ar y wefan Cymdeithas Edward Llwyd.

Bwletin Llen Natur a gyhoeddir ar y lein bob mis – mae yn agored i bawb ar wefan Llen Natur yn uniongyrchol neu drwy y linc o’r wefan hon. Yn yr un ffordd, mae gwefan Llen Natur yn agored i bawb ddarllen neu gyfrannu lluniau neu sylwadau o fyd natur yn ei holl agweddau.

‘Y Naturiaethwr’ - Llyfryn a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn i aelodau, ac sydd ar werth i’r cyhoedd. Mae hwn yn fwy swmpus ei natur

Gweplyfr – ‘Facebook' - Dyma’n cyfrwng newydd – gyda ogwydd mwy cymdeithasol gyda lluniau a straeon am y teithiau diweddaraf – a’r aelodau! Mae’r rhif cod cyswllt yn Nghylchlythyr Gwanwyn/Haf 2016

Hen gopiau o'r Naturiaethwr

 
   
 
 
--
 
--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
 
--
 
 
F & P