Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Nwyddau

Cap: £7
100% cotwm
lliwiau - gwyrdd tywyll, glas tywyll.
Crysau Polo: £17
Merched: Aqua, Begonia,Du, GlasGolau, Lime, New Lilac, Navy, Gwyn.
Maint, 10,12,14,16,18,20.
Dynion: Ash, Du, Jade, Glas Golau,Navy, Maroon, Coch, Royal, Turquoise.
Maint S,M,L,XL.
Cnu: £27
Royal tywyll, Gwin Tywyll, Navy, Gwyrdd potel, Du, Coch, Piws, Llwyd.
Maint. XL, L, M
Crysau chwys: £17
Piws, Claret, Jade, Gwyn, Fuschia, Awyr las, Gwyrdd Emerald, Aur, Royal dyfn, Gwyrdd fforestydd, Coch, Llwyd, Burgundy, Navy, Gwyrdd Potel, Royal tywyll, Du.
Maint. XL, L, M, S.Gwyfynod, Gloynnod Byw a Gweision Neidr
Pris £4.50
Anifeiliaid asgwrn cefn.
Rhestr enwau safonol Cymraeg, Lladin a Saesneg.
Pris £3.00 + p.a.p.
Planhigion blodeuol, Conwydd a Rhedyn.
Pris £4.50 + p.a.p.Cewch y ddau lyfr :
Anifeiliaid asgwrn cefn a Planhigion blodeuol, Conwydd a Rhedyn am bris gostyngol o £5.00 + p.a.p.

Cysyllter a Tom Jones swyddog cyhoeddiadau os am archebu:
e-bost tomacarfona@btinternet.com
neu Ty Capel Bethel, Golan, Garndolbenmaen, Gwynedd. LL51 9YU

F & P