Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Canllawiau

Mae pawb sydd yn mynychu gweithgareddau'r Gymdeithas yn gwneud hynny ar y ddealltwriaeth eu bod yn cymryd cyfrifoldeb amdanynt eu hunain. Y mae gan y Gymdeithas yswiriant atebolrwydd i'r cyhoedd ond cyfrifoldeb, a dewis personol, yr unigolyn ydyw yswiriant atebolrwydd personol ac yswiriant rhag damwain.

1. Dylai pawb sydd yn mynychu gweithgareddau'r Gymdeithas gymryd camau rhesymol i sicrhau eu diogelwch eu hunain.

2. Dylai pawb gymryd, o leiaf, y canlynol i ystyriaeth; natur y daith (hyd, tirwedd, ayb) y tywydd, eich ffitrwydd personol.

3. Os ydych yn ansicr ynglyn a natur taith neu angen mwy o wybodaeth cysylltwch a'r arweinydd cyn y daith.

4. Sicrhewch bod gennych ddillad ac esgidiau addas; bod gennych gyflenwad digonol o fwyd a diod, a'ch bod yn cyd-fynd a chyfarwyddyd yr arweinydd, ac os ydych am adael y grwp, neu fod unrhyw anhawster arall yn codi, rhoi gwybod hynny i'r arweinydd.

Gweler cylchlythyr Hydref - Gaeaf 2016

F & P