Cymdeithas Edward Llwyd Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Elusen gofrestredig rhif 1126027

Gweithgareddau'r Gogledd Orllewin

Gweithgareddau'r Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau'r De a'r Canolbarth

Gwadiad

Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth sydd yn cael ei gynnwys yn y tudalennau hyn yn gywir. Ond ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw diffyg neu gamgymeriad. Nid yw Cymdeithas Edward Llwyd yn gyfrifol am safleodd allanol.

F & P