gartref
 

Teithiau Gwynedd a Mon Teithiau Gwynedd a Mon

gartref

nwyddau

cyhoeddiadau

newyddion

canllawiau

cyfansoddiad

aelodaeth

gwadiad

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Pwy ydym ni?

 

 


Enwir y Gymdeithas ar ol Edward Llwyd, a anwyd yn 1660 ac a alwyd yn ei gyfnod "y naturiaethwr gorau yn awr yn Ewrop".

 

Ym 1699 cyhoeddodd gatolog enwog o ffosilau a mwynau sef Litholphylacii Britannici Ichnograhphia. Ond yn ogystal ag ymddiddori mewn botaneg a daeareg, roedd Llwyd hefyd yn hynafieithydd ac ac yn ieithydd o fri, ac ar ei daith bedair blynedd o gwmpas Cymru, Iwerddon, yr Alban, Cernyw a Llydaw, rhwng Mai 1697 ac Ebrill 1701, aeth ati i ddysgu'r ieithoedd Celtaidd a chasglu gwybodaeth am lên, arferion, hynafiaethau a phlanigion y gwledydd y teithai drwyddynt.

 

Pan nad oedd yn pererindota treuliodd Llwyd ei oes yn Rhydychen. Wedi cyfnod byr yn yr brifysgol, ymunodd a staff Amgueddfa Ashmole. Fe'i penodwyd yn Is-geidwad yr amgueddfa yn 1687 ac yna'n Geidwad yn 1691.

 

Rhoddodd Llwyd, a oedd yn fab i Edward Llwyd, Llanforda, ger Croesoswallt, a Bridget Pryse, Glanffraid, Ceredigion, ei fryd ar gyhoeddi ffrwyth ei waith ymchwil. Ond Vol. 1: Glossography (1707) oedd yr unig gyfrol o'i Archaeologia Britannica a llwyddodd i'w chwblhau cyn ei farwolaeth ym 1709, flwyddyn wedi iddo gael ei ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol.

 

 

Swyddogion y Gymdeithas

 

Cadeirydd Tom Jones
Is-Gadeirydd (yn wâg)
Ysgrifennydd Meurig Parri
Trysorydd Gwenan Jones
Ysgrifennydd Aelodaeth Alan Williams 01792863417
   
   

 


:Llyfrau ar werth

 

Llyfrau Cymdeithas Edward Llwyd

 

Anifeiliaid asgwrn cefn
Rhestr enwau safonol Cymraeg Lladin a Saesneg.
Pris £3.00 + p&p

 

Planhigion blodeuol, Conwydd a Rhedyn
Pris £4.50 + p&p

 

Neu y ddau am bris gostyngol o £5.00 + p&p

 

 

 

 

gwadiadLlên y Llysiaunwyddaucyhoeddiadaunewyddion
Y De a'r Canolbarth Gwynedd a Môn Y Gogledd Ddwyrain